Instagram

El árbol

Last updated: Mar 11, 2019

Botanische tuin in de wijk El Limonal  -vlakbij de vuilnisbelt-

 

We proberen onze doelen te behalen door het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op thema's die wij als stichting voorstaan: milieu, armoede en gelijke rechten voor man en vrouw. 

We zijn bezig met het inrichten van een Botanische tuin in de wijk vlak naast de vuilstortplaats, El Limonal.

Lees meer op onze speciale projectpagina ! 


     
 
 

 

vorige projecten

Hieronder een korte beschrijving van projecten welke we in het verleden zoal hebben uitgevoerd,
waarvan sommige die we nog steeds hebben lopen zoals de kerstactie, de bijvoeding en distributie van 
de Boletina.

 

 

 

milieubescherming

 

 

   1. Milieu educatie voor basis en middelbaar onderwijs

   2. Bomenplantproject adopteer een boom

   3. Biologische moestuin op scholen bevorderen

   4. Promoten gebruik zonne-energie

 

 

 

 

 

 

  

  

empowerment van vrouwen en meisjes

 

 

 1. Bewustwording door verspreiding van het blad ‘La Boletina’

 2. Viering van de Internationale Vrouwendag

 3. Ondersteuning vrouwen kunstnijverheidsgroep voor verkoop op de lokale markt.

 4. Computerlessen voor meisjes

 

 

 

  

werkgelegenheid bevorderen en armoede bestrijden 

 

 

1. Werkgelegenheidsproject Los Laureles.

2. Uitdelen van houten speelgoed of schoolmeubeltjes voor de kerstactiviteit

3. Samenwerking met de Nicaraguaanse jeugdvereniging Huellas Juveniles ter
    bestrijding van de ondervoeding bij jonge kinderen.