!

Instagram

El árbol

Last updated: Dec 19, 2020

onze missie

Bij stichting El Arbol staan drie waarden centraal:

 • compassie (medeleven)

 • gelijkwaardigheid

 • zorg voor de aarde (natuur en milieu)


Samen met lokale partijen ontwikkelen, ondersteunen of financieren we projecten die bijdragen aan minder armoede,
gelijke rechten voor vrouwen, een beter milieu en meer duurzaamheid in de samenleving.

 

 

hoe werken we met onze waarden?

compassie

We doen projecten met als doel armoedebestrijding en vooral ook aandacht voor scholing.  Kinderen naar school in plaats van werken op een vuilnisbelt of op straat. Zorgen dat kinderen voldoende gezonde voeding krijgen.

gelijkwaardigheid
 
Economische en maatschappelijke zelfstandigheid van vrouwen en meisjes bevorderen is de meest effectieve manier om hun positie in de samenleving te verbeteren. Dit doen we door verspreiding van een blad als 'La Bolentina' en het geven van (seksuele) voorlichting en in het verleden ook cursussen zelfverdediging.

zorg voor de aarde

Wij staan achter de slogan "een goed milieu begint bij jezelf !"

Het milieu beïnvloedt het welbevinden van de mens fysiek, economisch en geestelijk.
We hebben veel aandacht voor een duurzaam milieu. Zo gebruiken we duurzaam hout in de school en botanische tuin, geven milieulessen en promoten koken op zonne-ovens. We geven presentaties over bedreigde diersoorten en bestrijden erosie door herbebossing.


Duurzaamheid is het uitgangspunt van al onze projecten; zowel als doelstelling van een project maar ook gedurende de uitvoering van projecten.

 


 LEES HIER MEER OVER ONZE PROJECTEN 

 

 

  

 

waar zijn we actief ?

Stichting El Arbol doet ontwikkelingswerk in Nicaragua. We werken vanuit de plaats (en provincie) Chinandega, gelegen op het platteland in het Noordwesten van Nicaragua. 


Chinandega bevindt zich in het noordwesten van Nicaragua, zeer dicht bij de grens van Honduras en aan de rand van gebergte Cordillera Los Maribios vlakbij de vulkaan San Cristóbal. Deze is met 1745 m de hoogste vulkaan in Nicaragua. De kegelvormige stratovulkaan barstte voor het laatst uit in 2012.  Verder ligt de stad ongeveer 20 km van de kust vandaan.

Kenmerken van de omgeving zijn mangrovebossen, natuurgebieden, een groot aantal mooie stranden en andere natuurlijke attracties.

Een betekenis van de  naam Chinandega is "plaats omgeven door riet".  Belangrijkste gewas in het gebied is ook suikerriet.
De vlakke en vruchtbare graslanden rond Chinandega worden voornamelijk gebruikt voor de landbouw maar het toerisme speelt een steeds grotere rol.
Chinandega is een belangrijk centrum voor de productie van suikerriet, pinda's, bananen, sesamzaad, cashewnoten, granen en  staat bekend als de "stad van sinaasappelen". 
Aan de kust bij Chinandega is de (garnalen) visserij een belangrijke bron van inkomsten. De regio is heel kwetsbaar en wordt bovengemiddeld getroffen door droogtes en overstromingen door zware regenval.   

 

korte terugblik

Saskia van Vuuren groeide op in Heemskerk en was werkzaam als zelfstandig bouwkundig aannemer. In 1993 kwam ze voor het eerst in contact met Nicaragua. Samen met een vrouwenbouwbrigade werkte ze mee aan de verbouwing van een vrouwenhuis en een gezondheidskliniek. Saskia en de vrouwen van de bouwbrigade hielpen een aantal werkloze Nicaraguaanse vrouwen met geld en materiaal bij het opzetten van een eigen vrouwentimmerwerkplaats. De vrouwen kregen hier een opleiding tot meubelmaker. Nicaragua kent geen regelingen als studiebeurs of uitkering.

Daarom richt Saskia in 1997 stichting El Arbol op. De bedoeling is om fondsen te werven voor de werkplaats; het opzetten van duurzame bosbouwprojecten en verdere projecten gericht op milieu en duurzaamheid en gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

   

Orkaan Mitch heeft in 1998 een ernstige ramp veroorzaakt in Midden-Amerika. Vooral Honduras en het noorden van Nicaragua werden zwaar getroffen. Er zijn rond de 25.000 doden gevallen. Hele dorpen zijn verdwenen en een groot deel van de infrastructuur is verloren gegaan. Honderdduizenden mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden.
Saskia werft fondsen om onderdak te regelen voor ruim honderd vrouwen in Nicaragua die getroffen zijn door de ramp. Samen met het collectief timmert ze maandenlang aan nieuwe dakconstructies.

Het ontwikkelingswerk in Nicaragua krijgt een nieuwe impuls. Saskia haalt geld op via stichting El Arbol en koopt samen met een opgerichte zusterorganisatie vlakbij Chinandega een stuk bos van een kleine 500 hectare groot.
Doel is het bos herstellen en daarna duurzaam exploiteren. Het hout kan worden gebruikt in de werkplaats voor het vervaardigen van meubels. In de streek zijn veel bossen gekapt voor brandhout en er is sprake van zeer intensieve landbouw.

Door jarenlange erosie is veel vruchtbare grond weggespoeld. Herbebossing alsmede nieuwe aanplant kan in de toekomst modderstromen en overstromingen voorkomen. Het biedt ook duurzame werkgelegenheid aan de arme bevolking in de streek. We werken samen met lokale scholen om de jeugd actief bij de ontbossings-problematiek te betrekken.

Dat doen we door kwekerijen aan te leggen bij de scholen op het platteland en mileu-lessen te geven. Samen met de scholieren planten we dan later de opgekweekte boompjes. In 2001 gaat Saskia via Dienst Over Grenzen (DOG/ICCO) en Personele Samenwerking Overzee (PSO) zich fulltime inzetten als ontwikkelingsmedewerkster in Nicaragua. Tegenwoordig woont Saskia nog altijd in Chinandega en naast werk voor stichting El Arbol is ze zeer actief bij Rotary Club Chinandega.
Eind 2013 heeft Saskia een universitaire Masterstudie Ecologische Landbouw Milieueducatie  aan de universiteit van Leon met succes afgerond.

 

Lokaal bestuur Nederland

Het (huidige) bestuur van El Arbol bestaat uit 6 leden:

 • Saskia van Vuuren, voorzitter
 • Annelies van Weezel,vice-voorzitter
 • Jeanine Vermeulen, secretaris
 • Hans Snabel, penningmeester
 • Marijke van Roij, bestuurslid
 • Merel Knipping, bestuurslid

 

Andere vrijwilligers van stichting El Arbol:

 • Marianne Kemps, Onderwijs-specialist
 • Marianne Nieuwenhuis, Psychologe

Lokaal bestuur Nicaragua

 • Saskia van Vuuren
 • Felix Almendares - financieen & jeugdzorg
 • David Antonio Berrios - educatie & vrijwilligers
 • Juan Alfonso Corea Bravo - medische hulp & jeugdzorg
 • Dionisio Moya - educatie & cultuur

 

Andere vrijwilligers van stichting El Arbol: 

 • Elisa Olivares, tuinarchitect
 • Nathalia Sanchez - student verpleegkunde & voetbaltrainer
 • Carlos Rene Cruz, bioloog
 • Rubi Morales - meubelmaker
 • Eng. Emilio Romero, bosbouwkunige
 • Rolando Francisco Gonzales Molieri, bioloog
 • Lic. Xiomara Salgado, sociaal ontwikkelingsspecialist
 • Ronny Josue Martinez Gonzalez, arts

 

 

Stichting El Arbol registratie- en bankgegevens

Kamer van Koophandel nr: 41195144

IBAN/SEPA Bankrekeningnummer: NL09INGB0007787115
BIC Code: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK N.V.


RSIN(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer ) : 807427391 

 

Financiële jaarrekening

Voor de laatste financiële jaarrekening en het jaarverslag  kijk hier.

Stichting El Arbol staat in Nicaragua officieel ingeschreven in het register van NGO's van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder het nummer 4286. Tevens zijn projektgegevens te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nicaragua in het Sysong systeem.

 

Klachtenprocedure

In het geval dat u een klacht heeft over Stichting El Arbol, haar werkwijze of die van haar bestuursleden of vrijwilligers, 
dan willen wij dit graag van u horen. Wij zullen er alles aan doen deze bij de juiste persoon neer te leggen en in behandeling te nemen. 

U kunt uw klant sturen via het formulier op onze contact-pagina.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.