!

Instagram

El árbol

Last updated: Aug 23, 2019

 

 

Milieu-lessen 

   Sinds de oprichting werkt stichting ‘El Arbol’ in Chinandega aan het thema vrouwen en milieu.
   Er zijn duurzame bosbouw- en agroforestry-projecten opgezet en jarenlang ondersteund.
   Daarnaast worden er jaarlijks lessen in biologische landbouw en milieu-educatie gegeven  
   aan de dorpsbevolking rondom de stad Chinandega.
   
   Het zijn praktische lessen op de boerderij van voornamelijk vrouwen,  waar tijdens de lessen    
   houtbesparende ovens worden  gebouwd, boomkwekerijen worden opgezet, biologische maïs
   wordt geteeld en compost wordt gemaakt.