!

Instagram

El árbol

Last updated: Apr 06, 2017

 

Botanische tuin in het dorp El Limonal, Nicaragua

 

Inleiding

Ons nieuwste project is de aanleg van een botanische tuin in de wijk El Limonal.

 

Deze wijk, El Limonal in Chinandega, is gelegen tussen een zuiveringsinstallatie, begraafplaats en de vuilnisbelt. Het staat beter bekend onder de naam "cirkel des doods". Hier proberen 3000 mensen een manier van bestaan te vinden.

 

Juist hier is ons laatste en meest belangrijkste project, de aanleg van een eductieve botanische tuin...het komt direct naast het schooltje van deze wijk.

We willen uitleg geven over het hoe en waarom van de tuin en u vragen ons  financieel te helpen omdat er nog veel geld ontbreekt om dit project duurzaam op te zetten.

 

 Een botanische tuin wat is dat?

Taalkundig betekent het een plantentuin. In de 16e eeuw zijn dit soort plantentuinen ontstaan. De oudste botanische tuin bevindt zich in Pisa, Italie en in Nederland bevindt de oudste zich in Leiden, de Hortus Botanicus genaamd. Deze tuinen vaak verbonden aan een universiteit hebben meerdere doeleinden, naast wetenschappelijk onderzoek wordt er gewerkt aan educatie, gebruiksplanten (zoals groenten, kruiden), bescherming van onder andere bedreigde boom- en plantensoorten en de esthetishe waarde.

Milieu situatie in Chinandega, Nicaragua  

Er is heel veel te beschermen in Nicaragua. Hier bevindt zich circa 10% van de gehele biodiversiteit (alle flora en fauna soorten) die voorkomt op onze aarde.
De milieuproblemen zijn ondermeer ontstaan door het gebrek aan milieubewustzijn onder de lokale bevolking.

Daarom willen wij ons speciaal op schoolkinderen en studenten richten om dat milieubewustzijn te gaan ontwikkelen.

Waarom een botanische tuin in El Limonal?

Stichting El Arbol werkt al bijna 20 jaar aan milieubescherming in Nicaragua.
De verslechterde milieusituatie, vooral de ontbossing in de provincie Chinandega veroorzaakt grote problemen bij de arme bevolking. Tropische stormen en zware regenbuien zorgen voor een enorme erosie.
Schoolkinderen kunnen daarom niet goed naar en van school komen zonder gevaar voor hun eigen leven. De klimaatsverandering veroorzaakt droogtes, waardoor er minder opbrengst is uit de landbouw. Verder ontstaan er ziektes aan de luchtwegen en diarree.

Praktische milieu educatie

De stichting heeft gekozen om na de projecten theoretische milieueducatielessen en de boomkwekerij die uitgevoerd werden op de school in El Limonal nu voor de schoolkinderen een botanische tuin aan te leggen, op een terrein naast de school.

Zo kunnen de leerlingen samen met de drie biologieleraressen die de school rijk is de 60 uur door het onderwijs ministerie verplichte ecologische praktijklessen ontvangen en uitvoeren. 

Tevens zal er een overeenkomst getekend worden met o.a. de UACH Universiteit in Chinandega, zodat studenten hun werkstukken kunnen maken in de op te richten botanische tuin. Er zal publiciteit aan gegeven worden om te proberen ook lokale toeristen naar de tuin te krijgen als bezoekers.

Samenwerking in Nicaragua, bewaking en onderhoud van de botanische tuin

Stichting El Arbol werkt samen met de schoolleiding, leraren, ouders van leerlingen, leerlingenraad maar ook met de dorpsraad. De dorpsbewoners en hun vertegenwoordigers zijn heel enthousiast over dit nieuwe project in hun dorp. Er werd 497 m2 ontvangen in donatie van de buurtbewoners. 

Producten geproduceerd in de tuin, zoals fruit en groenten, zullen gedoneerd worden aan de school ter bestrijding van de ondervoeding.

 

Hoe gaat de tuin eruit zien?

De tuin wordt aangelegd in een gebied met een droog tropisch klimaat. De grootte is circa 2000 m2 (50x40m). De planten en boomsoorten zullen voornamelijk bestaan uit plaatselijke soorten en gericht op onder andere gebruiksplanten, zoals landbouwgewassen en gebruikshout. Ook bedreigde planten soorten en endemische plantensoorten zullen vertegenwoordigd worden.
Dit zijn de soorten, die schaars tot zeldzaam zijn, overgeëxploiteerd worden en soms zelfs bedreigd worden met uitsterven.

Er zal een groententuin komen, waar lesgegeven zal worden over biologische landbouw. Er zullen vegetaties (stukken tuin met voorbeelden van specifieke plantensoort-samenstellingen) aangelegd worden met daarin geneeskrachtige en keukenkruiden. Het samenwerkingsverband tussen vogels en insecten en de plantenwereld zal uitgelegd worden.


Financieel

Stichting El Arbol heeft van het Rabobank Share4More fonds 8.000 euro ontvangen en van de Haella stichting 2.500 euro alsmede 500 euro van stichting Leo Bijl.
Hiermee is de opstart van het project gefinancieerd maar er is meer nodig. Na aanschaf van grond, planten, bomen, hekwerken, gereedschappen en het plaatsen van een schuur is nog veel meer geld nodig. 
Zo willen we graag lesmateriaal ontwikkelen, een educatief pad aanleggen in de tuin en uiteraard is geld nodig voor onderhoud.

Wilt u ons hierbij helpen ?

 

Ondersteuning vanuit Nederland

In Nederland heeft de stichting meerdere botanische tuinen bezocht en medewerking gekregen van de botanische tuinen in Utrecht en VU Amsterdam. We zijn lid van de BGCI (Botanical Garden Conservation International) te Londen geworden waardoor er o.a. interna-tionale profesionale vrijwilligers gereageerd hebben op onze advertenties op de BGCI website o.a. voor tuinontwerp.Ook biologe dr. Ciska Feekes stond ons weer met raad en daad bij. Helaas is zij in januari 2017 onverwachts overleden.

Ons bestuur en de vrijwilligers en de schoolleiding en leerlingen in El Limonal zijn samen erg enthousiast om te gaan beginnen en hier een goed duurzaam uitgevoerd voorbeeld van een botanische tuin van te maken.


Waarmee kunt u Stichting El Arbol als vrijwilliger helpen?

In Nederland zoeken we vrijwilligers voor publiciteit, fondsenwerving, vertaalwerk en anderlei bestuurswerk.
In Nicaragua hebben we stageplekken in de stad Chinandega. Daarbij kun je denken aan:

Helpen bij de aanleg/inrichting van de botanische tuin. Maken van voorlichtings en educatief materiaal, ontwerp van een educatief pad, uitzoeken van thema`s, onderzoeken welke planten en boomsoorten droog tropen passen in deze tuin. Het ontwerpen/maken van tuinmeubilair en voorlichtingsborden. Het geven van milieulessen op (middelbare) scholen behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Uw financiele bijdrage onder vermelding van “Botanische tuin” kunt u storten op ING bankrekening:

(IBAN) NL09INGB0007787115 ten name van  Stichting El Arbol, Heemskerk.

 Dank u wel !