!

Instagram

El árbol

Last updated: Aug 15, 2014


herbebossingsproject: "adopteer een boom"

Stichting El Arbol heeft een "bomen-kweek-plant" project. We zijn vorig jaar gestart bij een basisschool in het dorpje San Benito, 6 km buiten de stad Chinandega. Samen met de schoolkinderen, onderwijzers, ouders en de volksraad van het dorp hebben we een boomkwekerij op school gemaakt. De boompjes groeien snel door alle aandacht en goede verzorging. Als ze groot genoeg zijn kunnen we ze gaan planten.

Ook hebben we sierplanten neergezet; deze kregen we 'gratis' van de gemeente Chindandega !
We krijgen bij dit project verder hulp van de dorpsraad en de onmisbare hulp van leraar Biologie, Francisco Molieri.

Door de enorme ontbossing en klimaatsverandering verwachten wij dat de komende jaren vooral provincies Chinandega en Leon hard getroffen zullen worden door (nog meer) droogte.
In totaal voorspelt de Agrarische Universiteit van Managua 33% minder neerslag.

Tijdens natuurrampen als tropische stormen loopt de stad Chinandega en vooral ook de dorpen er omheen kans om bedolven te worden.
Het ligt namelijk aan de voet van vulkaan San Cristobal en deze heeft steile en ontboste hellingen.

 

Hoe kun jij helpen ?  Adopteer een boom voor slechts 25 euro !

Voor 25 euro koop je een boompje INCLUSIEF twee jaar lang het bijkomende onderhoud...
Er is keuze tussen een fruitboom of een boom die duurzaam timmerhout oplevert.

Vermeldt indien gewenst 'fruit' of 'timmerhout'  op de overschrijving naar:

 

ING bankrekening (IBAN): NL09INGB0007787115
t.n.v. Stichting El Arbol, Heemskerk.

Stichting Leo Bijl, kringloopwinkel Heemskerk, Stichting Eerlijk Delen en een aantalparticuliere donateurs hebben dit project gesteund. 
Individuele donateurs zijn nog altijd welkom om dit bijzondere project met succes te kunnen blijven uitvoeren.