!

Instagram

El árbol

Last updated: Mar 05, 2015

onze partners en sponsors

 

Stichting El Arbol krijgt sinds de oprichting fondsgelden voor haar projecten van  ‘Kringloopwinkel Heemskerk’
en  Stichting Leo Bijl uit Vierhouten.

Kringloopwinkel de Groene Ezel is een winkel met een missie. Door de inname en verkoop van gebruikte spullen realiseren zij hergebruik. Met de opbrengst ondersteunen zij goede doelen in vooral de Derde Wereld.  
Dat laatste onderscheidt hen van veel andere kringloopwinkels in de regio.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werken zij voornamelijk met vrijwilligers. Daarnaast bieden zij mensen de gelegenheid om in een beschermde werkomgeving werkervaring op te doen. De Groene Ezel is een vereniging en telt inmiddels meer dan honderd vrijwilligers. 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

over stichting Leo Bijl

 

Stichting Leo Bijl is opgericht ter nagedachtenis aan dhr. Leonardus Cornelus (Leo) Bijl, die in juli 1988 ten gevolge
van een verkeersongeval op de leeftijd van 31 jaar is overleden.

Onder andere met zijn nalatenschap wil de stichting het verschil tussen rijk en arm, Noord en Zuid verkleinen,
door het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten, instellingen en personen.Missie Stichting Leo Bijl:
De stichting heeft ten doel de hulpverlening en liefdadigheid zonder enig winstoogmerk, daaronder mede te verstaan:

- a. de financiële en materiële ondersteuning bij natuurrampen en van projecten of instellingen werkzaam
     op het gebied van het maatschappelijk werk, de volksgezondheid en de natuur-, milieu- en landschapsbescherming;
- b. de financiële en materiële ondersteuning van instellingen op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking
      en het opzetten en begeleiden van projecten waardoor adequate ontwikkelingshulp kan worden gegeven, dan wel het financieel    
     ondersteunen 
van door derden opgezette projecten.

De stichting tracht haar doel mede te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en het voeren van
overleg en geleiden van personen, projecten en instellingen. 


Activiteiten Stichting Leo Bijl:
Stichting Leo Bijl streeft naar langjarige contacten, waarbij vanuit een relatie financiële ondersteuning geboden kan worden aan personen, instellingen en projecten. Veelal wordt gekozen voor (ontwikkelings)projecten in het buitenland die door derden, Nederlandse NGO's, worden geïnitieerd en begeleid.

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vele jaren heeft El Arbol samengewerkt met het Equilibrium Fund uit de Verenigde Staten. Oprichtster Erica Vohman ondersteunt het opzetten van vrouwengroepen die producten maken met een hoge voedingswaarde van ojoche-zaden uit het bos.

 

   

El Arbol is lid van het nationale comité van het FSC in Nicaragua, "Conicefv".
We wisselen informatie uit over milieu en bescherming van bossen met o.a. Honduras en El Salvador.
In Costa Rica is er contact met het ‘CATIE’, een gerenommeerd onderzoeks- en opleidingsinstituut voor de tropen in land- en bosbouw.

 

In 2009 werden twee officiële samenwerkingsverbanden getekend. Het eerste met de christelijke vrouwenorganisatie ‘Diós es Amor’. Bedoeling was om samen te werken aan het verbeteren van de positie van vrouwen op het platteland. Hierbij speelt het milieu een belangrijke rol. Het tweede betrof de nationale jongerenmilieuclub ‘Club de Jovenes Ambientalistas’. Hier gaat het om milieu-educatie op lagere en middelbare scholen in regio's León en Chinandega.

 

De Stichting El Arbol werkt in Nicaragua samen met Nicaraguaanse organisaties:

AMCDA: Asociacion de Mujeres Cristianas de Dios es Amor

 

De vereniging van Christelijke vrouwen "God is liefde"
heeft als doelstelling armoedebestrijding voor hun leden
op het platteland, gecombineerd met milieubescherming.

El Arbol heeft samen met hen een aanvraag ingediend
bij de Europese Commissie voor een biologisch
landbouwprojekt met herbebossing.

 
 
 
 
 
 
 
 

CJA: Club de Jovenes Ambientalistas

 

De nationale jongeren milieuvereniging werd opgericht 
naar aanleiding van het Kyoto protocol. 

El Arbol heeft samen met hen een aanvraag ingediend
bij de Europese Commissie voor milieu-educatie op lagere
en middelbare scholen in León en Chinandega.

 

 

CONICEFV: The Nicaraguan Council for Voluntary Forest Certification

Een non-profit NGO welke duurzaam bosbeheer nastreeft in Nicaragua.

 

Sponsors

Organisaties (voornamelijk in Nederland) die ons en/of onze projecten door de jaren heen gesteund hebben:

 • Foundation "Leo Bijl"
 • RABOBANK, IJmuiden
 • Equilibrium Fund, ojoche products, United States
 • Global Fund For Women, United States
 • Foundation "Nepenthes", Denmark
 • Foundation "Fair Profit", Eindhoven
 • "Saamhorigheidsfonds", Heemstede
 • Partnerstädte Leverkusen-Chinandega
 • Foundation "Gered Gereedschap", Amsterdam
 • Foundation "Hergebruik voor ontwikkelingswerk" (HVO), Heerhugowaard
 • Vereniging ontwikkelingswerk Weesp
 • Saamhorigheidsgroep, Heemstede
 • Workforce  "Vrouwen en Techniek Wereldwijd, Amsterdam
 • Travel agent "Acatravel", Amsterdam
 • Algemene Spaarbank Nederland, Den Haag
 • "Mamacash", Amsterdam
 • City of Eindhoven
 • City of Chinandega
 • Foundation "Melania", Bussum
 • Kringloopwinkel, Heemskerk
 • V.O.F. "Qreacom", Apeldoorn
 • Wegener Grafische Groep
 • Stichting "Kermesse Francofone", Den Haag
 • ICCO Cooperation
 • Foundation "Haëlla", Den Haag
 • Foundation "Eerlijk delen", Heemstede
 • Foundation "Doen", Amsterdam
 • Organisatie "NC IUCN", Amsterdam
 • Foundation "Wilde Ganzen", Hilversum
 • Keizersgrachtkerk, Amsterdam

 

....en nog vele particuliere donateurs.

 

 

Beste donateurs en sponsors van El Arbol,

Stichting El Arbol bedankt al haar donateurs en sponsors, omdat zonder hen het werk voor Nicaragua niet mogelijk zou zijn.
Stichting El Arbol is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Uw gift aan de stichting kan daarom afgetrokken worden bij de inkomstenbelasting.
Raadpleeg hiervoor de actuele wetgeving op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl
of vraag ernaar bij uw belastingadviseur.

 


Namens de stichting,

Louis van Vuuren,
secretaris/penningmeester.