!

Instagram

El árbol

Last updated: Aug 23, 2019

Botanische tuin in de wijk El Limonal  -vlakbij de vuilnisbelt-

 

We proberen onze doelen te behalen door het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op thema's die wij als stichting voorstaan: milieu, armoede en gelijke rechten voor man en vrouw. 

We zijn bezig met het inrichten van een Botanische tuin in de wijk vlak naast de vuilstortplaats, El Limonal.

Lees meer op onze speciale projectpagina ! 


     
 
 

 

vorige projecten

Hieronder een korte beschrijving van projecten welke we in het verleden zoal hebben uitgevoerd,
waarvan sommige die we nog steeds lopen. 

 

 

milieubescherming

 

 

   1. Milieu educatie voor basis en middelbaar onderwijs

   2. Bomenplantproject adopteer een boom

   3. Biologische moestuin op scholen bevorderen

   4. Promoten gebruik zonne-energie

 

 

 

 

 

 

  

  

empowerment van vrouwen en meisjes

 

 

    Viering van de Internationale Vrouwendag

    Ondersteuning vrouwen kunstnijverheidsgroep voor verkoop op de lokale markt.

    Computer en (engele) taallessen voor meisjes

 

 

 

  

 

 

werkgelegenheid bevorderen en armoede bestrijden 

 

 


  Organiseren en uitdelen van speelgoed / kadootjes voor de kerstactiviteit

  Samenwerking met de Nicaraguaanse jeugdvereniging Huellas Juveniles ter
  bestrijding van de ondervoeding bij jonge kinderen.